Skip to main content
Zorgverlening

Psychosociale zorg

Ieder mens kent periodes van tegenslag. Dat kan liggen binnen de relationele sfeer, werk gerelateerd zijn of te maken hebben met andere ingrijpende gebeurtenissen die uw leven op haar kop zetten.

Afspraak maken

Volwassenen

Onze ervaren praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten. Dit is een gespecialiseerde medewerker die direct onder de huisartsenzorg valt en aan wiens hulp geen extra kosten zijn verbonden.

De POH-GGZ houdt zich bezig op het gebied van:
 • preventie
 • behandeling
 • coaching en begeleiding
 • verwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlener indien nodig

Jeugd

Soms komt een ouder/verzorger of jongere voor vragen te staan, waarbij hulp of advies van een professional nodig is. In onze huisartspraktijk kan de POH-GGZ Jeugd ondersteuning bieden bij vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van een kind. Ook biedt zij ondersteuning aan jongeren in moeilijke situaties.

Denk hierbij aan:
 • Lichamelijke klachten (bv moeheid, hoofd- of buikpijn, etc.) zonder aanwijsbaar medische oorzaak
 • Zorgen over de ontwikkeling
 • Zorgen over het gedrag
 • Prikkelbaarheid/boosheid
 • Somberheid
 • Angstige of nerveuze gevoelens
 • Dwangklachten
 • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)