Skip to main content

Huisartsenzorg

Huisartsenzorg is generalistische, persoonsgerichte en continue zorg.

Generalistisch betekent dat de huisarts openstaat voor alle mogelijke klachten, problemen en vragen over ziekte en gezondheid van alle mensen van jong tot oud. De huisarts beschikt over de kennis en vaardigheid om deze adequaat in te schatten en op grond daarvan zelf te handelen, te adviseren of te verwijzen. Hierbij houdt hij onder meer rekening met het natuurlijk beloop van ziekten.

De voornaamste taken van de huisarts zijn het spreken en diagnosticeren van patiënten, het voorschrijven van medicijnen en het eventueel doorverwijzen naar specialisten.

De huisarts werkt samen met andere zorgverleners en zorgt door zijn regierol voor samenhang binnen de praktijk.